Skeand er en fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Skeand er en mellemstor svømmeand, der nærmest er umiskendelig med sit lange skeformede næb. Næbbet får skeandens tyngdepunkt til at ligge langt fremme både i flugt og når den ligger på vandet. Skeanden har i flugten et grønt spejl med en bred hvid bagkant. Hannen har grønt hoved, hvidt bryst og kastanjebrune flanker og bug. Gumpen er sort. Overvingens dækfjer er blå. Hunnen er mere neutral brunspættet med lyse undervingedækfjer.

Findested på Fanø

Ses på træk langs kysterne.

Hvornår på Fanø

Ses om foråret i april og om efteråret i september.

Naturhistorie

Det specialiserede næb har lameller, der er velegnede til at filtrere vandet for de smådyr og plantefrø som skeanden lever af.

Video