Troldand er en relativ almindelig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Troldanden er en dykand med en længde på 40-45 cm og et vingefang på 65-70 cm. Begge køn har hvidt vingespejl, gule øjne og tydelig nakketop. Hannen i pragtdragt har en lang nakketop og er helt sort med hvide flanker og bug. Hunnen er mørkebrun med lysebrune flanker, lys bug og med en noget kortere nakketop. Når troldanden dykker starter den ofte med et lille hop. Ungfuglene ligner hunnen.

Findested på Fanø

Ses langs kysterne, både på øst- og vestkysten.
I Sønderho Strandsø.

Hvornår på Fanø

Ses hovedsagelig mellem september/oktober og marts/april.

Naturhistorie

Troldanden lever af snegle, muslinger og orme, og kan også tage frø fra vandplanter. Arten raster om dagen og trækker ud og søger føde om natten.
Troldanden lever i søer, åer og ved kysten. I yngletiden træffes den oftest i mindre søer, men den uden for yngleperioden træffes i større flokke på dagrasteplader i søer og ved lavvandede kyster og i havnebassiner.

Kulturhistorie

ser man hannen i nærheden med strittende top og de klare gule øjne midt i det sorte på hovedet kan den nok se noget troldagtig ud (Folk og Fauna).

Kordinater