Lomvie er en relativ almindelig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Lomvie er en alkefugl med et brunligt hoved, ryg og vingeoverside. Hvid bug og vingeunderside. Den har et langt og spidst næb. I flugten stikker fødderne længere bagud end halen og armhulen er mørk. I vinterdragten er flankerne brunstribede og siden af hovedet er hvidt med en tynd “bakkenbart”.
Lomvie kan nemt forveksles med Alk. Alken er mere ren sort og har et kort og afrundet næb. I flugten har alken hvide armhuler og fødder der er kortere end halen. Endvidere virker vingerne til at sidde midt på alken i flugten, hvor de hos lomvie er placeret længere mod hovedet.

Findested på Fanø

Ses langs vestkysten.

Hvornår på Fanø

Ses fortrinsvis fra Oktober – April.

Naturhistorie

Lomvie er som andre alkefugle en fantastisk dykker som fanger fisk på 30-40 meter vand – nogle gange dybere. Fuglenes livsstrategi er at blive gamle, men til gengæld kun lægge ét æg om året. Dette gør fuglene følsomme overfor eksempelvis olieforurening, da det tager meget lang tid for bestanden at genoprette bestandsniveauet.
Lomvie yngler i Danmark kun på Græsholmen ved Christiansø.
Udenfor yngletiden kan fuglene ses talrigt i alle de danske farvande, mest talrig i Skagerrak og Kattegat. Lomvie er udbredt i hele Nordatlanten, dvs. på den Nordamerikanske Østkyst, Grønland, Island, Færøerne, Norge, Storbritannien og ned til Portugal.

Kulturhistorie

Der er fundet knogler af lomvie i stenalderens køkkenmøddinger.
“Alle [fjeldets] hylder og skrænter er besat med fugle. Side om side som tallerkener i række eller soldater i geled, det ene geled bag det andet, sidder på hylderne Lomvierne, Søfugle så store som ænder” (Nis Petersen).

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær