Søkonge er en sjælden træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Søkonge er den mindste alkefugl, men også en af de talrigeste havfugle i verden. Størrelsen kan sammenlignes med en Stær, en art de fleste nok kan forholde sig til. Flugten er med meget hurtige, svirrende vingeslag, som giver et let indtryk. Undervingen er ofte nærmest ensfarvet gråsort. Artskarakteristisk er det, at fuglen ligeledes giver et næsten hals- og næbløst indtryk. Når den raster, strækker den tit hals. Den ligger ret dybt på vandet og når den søger føde ved at dykke, vil man opleve, at den har lettere udbredte vinger på vandoverfladen.
Søkongen i sommerdragt har sort hoved, med lille hvid plet over øjet. Mørk overside, med hvide striber, hvid på flankerne og enden, med kontrast til det sorte bryst.
Søkongen i vinterdragt har hvid hals, bug og flanker, sort kalot/maske, samt sort overside med hvide striber hen over vingen.
Ungfuglene ligner de voksne i vinterdragt, men har plettet strube og er lidt mere mat i farverne. I 1. vinterdragt, som hurtigt anlægges, ligner den en voksne i vinterdragt, og man kan i reglen ikke se forskel.
Kan forveksles med ung Lunde, men Lunden er trods alt dobbelt så stor.

Findested på Fanø

Ses for det meste langs vestkysten. Efter kraftige blæsevejr kan afkræftede fugle ses ligge i læ langs østkysten.

Hvornår på Fanø

Ses hovedsageligt i Oktober – November.

Naturhistorie

Søkongen lægger kun 1 æg, som skjules under sten, i medio Juni måned. Rugetiden er på 28-31 dage og foretages af begge forældrefugle. Ungen er flyvefærdig en måneds tid senere. 1 kuld om året. Når ungen er flyvefærdig forlades kolonien sammen med hannen.
Ynglestedet på fjelde i højarktis, men kolonier ses også inde i landet, hvor arten ikke regner det at skulle tilbagelægge omkring 30 km for at komme til havet for noget særlig.
Søkongen er verdens mest talrige havfugl, alene i Nordgrønland, som er artens hoved udbredelsesområde, anslås det, at der yngler ikke mindre end 15 millioner par Søkonger. Herudover yngler der omkring 5 millioner par Søkonger i Scorebysund, på Svalbard og andre små lokaliteter.
Man mener, at Thule-bestanden overvintrer i Newfoundland-området ud for Canada. Fuglene som ses i Skagerrak og Danmark menes at være fugle fra f.eks. Svalbard.

Kordinater