Hærfuglen er en sjælden gæst på Fanø. Den ses ca. hvert andet år. Billederne her på siden er taget i én af de små haver øst for hovedgaden i Nordby.

Kendetegn

Hærfuglen er umiskendelig med sin karakteristiske rustbrune fjerkam med sorte spidser og sit lange, spidse og krumme næb. Den er rødbrun på hovedet og brystet og har sort ryg, hale og vinger med hvide tværbånd. Vingerne er brede og runde og i flugten minder den om en stor sommerfugl.

Findested på Fanø

Hærfuglen kan dukke op hvor som helst på Fanø. Den er bl.a. set i haver i Nordby, ved kirkegården i Nordby og på Halen.

Hvornår på Fanø

Hærfuglen kan komme til Fanø i forbindelse med varmefremstød fra sydøst om foråret og på strejftog om efteråret.

Naturhistorie

Hærfuglen ynglede almindeligt i Danmark til op i midten af 1800-tallet. Siden har den kun ynglet sporadisk. Den har en forkærlighed for at søge efter føde på marker med kreaturer eller heste ved at vende kokasser og hestepærer.

Kulturhistorie

I gamle dage sagde man, at hærfuglen varslede krig og hungersnød.

Kordinater