Natravn er en almindelig ynglefugl på Fanø.
Det er meget svært at fotograferer natravnen. Derfor er der ingen billeder af fuglen her på siden. De kan findes andre steder på nettet.

Kendetegn

Natravnen er umiskendelig. Fjerdragten er spraglet grå og sort med lyse pletter og hannen har hvide pletter på vingerne og halen.
Sangen høres efter solnedgang og er en smuk monotom snurren med skiftende tonelejer. Kaldet er et klangfuldt “kryit”.
I flugten er natravnen helt lydløs og akrobatisk med sidekast, stigninger og hurtige glid.

Findested på Fanø

Yngler i Plantagen.

Hvornår på Fanø

Fuglene ankommer til Fanø i midten af maj og forlader øen igen i august-september.

Naturhistorie

Natravnen er inaktiv om dagen, hvor den raster på jorden eller i et træ. Fjerdragten sørger for at kamuflere fuglen, så den er svær at opdage.
Om natten fanger den natsværmere og andre insekter i flugten. Den har store øjne tilpasset mørket og et meget bredt næb med stive børster til at fange og fastholde byttet med.
Natravnen har rede på jorden og er derfor også her afhængig af sin kamuflerende fjerdragt.
Natravn ynglede tidligere på lyngheder, men i takt med hedens opdyrkning har arten skiftet ynglebiotop og træffes nu først og fremmest i åbne fyrreskove på tør og sandet bund. Yngleområdet skal være relativt åbent, men gerne med større træer, da dette betyder mange nataktive insekter, som udgør natravnens føde.

Kulturhistorie

I gamle dage kaldtes den for “gedemalker”, hvilket er direkte oversat fra dens latinske navn.
“En besynderlig stor, spøgelsesagtig fugl, der fuldstændig lydløst kom flakkende inde fra mørket…Som en lådden natsværmer på bløde vinger hævede og sænkede den sig i en mærkelig glidende flugt, strøg tæt forbi mit ansigt og forsvandt som et åndesyn” (Achton Friss).

Video

Kordinater