Blåhals optræder med forskellige racer i Danmark: Sydlig Blåhals og Nordlig Blåhals. Begge racer kan ses på Fanø: Den sydlige yngler på Fanø med nogle få par, mens den nordlige kun optræder på Fanø på træk i Maj og September.

Kendetegn

Ligner i form og størrelse en slank udgave af Rødhalsen. Blåhalsen kan altid kendes på hvid øjenbrynsstribe og tydelige røde felter ved basis af halefjerene. Hannen har i sommerdragt klar blå strube afgrænset mod den hvide mave af sorte og røde bånd.
Den sydlige race har en hvid plet i den blå strube mens den nordlige race har en rød plet. Hunner, ungfugle og hanner i vinterdragt har kun lidt blå på struben som ellers er hvid eller gråhvid.

Findested på Fanø

Den sydlige Blåhals yngler i marskområder især langs grøfter og vådområder med krat, rørskov og buskadser. Den er efterhånden meget almindelig på Fanø.
Den nordlige holder typisk til i pile- og havtornekrat, især med fugtig bund, i moseområder og i rørskove.

Hvornår på Fanø

Den sydlige race kommer tidligere end den nordlige, typisk allerede i slutningen af marts eller i starten af april. Den trækker sydpå allerede i løbet af August.
Den nordlige race ses på Fanø typisk i Maj og September.

Naturhistorie

Den nordlige Blåhals er kendt som “fjeldenes nattergal” pga. dens smukke sang og den synger, ligesom Nattergalen ivrigt, i skumringen og daggryet.

Kulturhistorie

Blåhalsen er en ny fugleart på Fanø. Den kom til vadehavsområdet i begyndelsen af dette århundrede, men fandt først til Fanø ca 10 år senere.

Video

Links

Hør blåhans synge

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær.