Blåhals optræder med forskellige racer i Danmark: Sydlig blåhals og Nordlig blåhals. Begge racer kan ses på Fanø: Den sydlige yngler på Fanø med nogle få par, mens den nordlige kun optræder på Fanø på træk i maj og september

Kendetegn

Ligner i form og størrelse en slank udgave af rødhalsen. Blåhalsen kan altid kendes på hvid øjenbrynsstribe og tydelige røde felter ved basis af halefjerene. Hannen har i sommerdragt klar blå strube afgrænset mod den hvide maven af sorte og røde bånd. Den sydlige race har en hvid plet i den blå strube mens den nordlige race har en rød plet. Hunner, ungfugle og hanner i vinterdragt har kun lidt blå på struben som ellers er hvid eller gråhvid.

Findested på Fanø

Den sydlige blåhals yngler i marskområder især langs grøfter og vådområder med krat, rørskov og buskadser. Den nordlige holder typisk til i pile- og havtornekrat, især med fugtig bund, i moseområder og i rørskove.

Hvornår på Fanø

Den sydlige race kommer tidligere end den nordlige, typisk allerede i slutningen af marts eller i starten af april. Den trækker sydpå allerede i løbet af august. Den nordlige race ses på Fanø typisk i maj og september.

Naturhistorie

Den nordlige blåhals er kendt som “fjeldenes nattergal” pga. dens smukke sang og den synger, ligesom nattergalen ivrigt, i skumringen og daggryet.