Jernspurv er en almindelig yngle-, stand- og trækfugl på Fanø.

Kendetegn

På størrelse med Skovspurv, men er slankere og mere langstrakt. På undersiden og omkring hovedet er den karakteristisk ensfarvet jerngrå. Oversiden er spraglet i brune nuancer. Forholdsvist lang og tyndt næb. Den har en meget karakteristisk sang, der lyder lidt som en rusten trillebør. Kan forveksles med Gråspurven, som dog er en noget kraftigere fugl med meget kraftigere næb. Skovspurven er også kraftigere med meget kraftigere næb, brunt hoved og sort kindplet på hvid kind.
Kaldet er et artskarakteristisk skarpt, kraftigt “tsi”.
Har en karakteristisk “forsigtig” opførsel, hvor den søger føde på jorden sjældent langt fra dækning på en krybende måde, som om den konstant er bange for et eller andet og bange for at gøre et væsen af sig.

Findested på Fanø

Ses overalt i områder med bevoksning. Kommer gerne til foderbrættet.

Hvornår på Fanø

Ses året rundt. I strenge vintre er den dog fåtallig.

Naturhistorie

Jernspurven får 2-3 kuld om året og lægger 4-6 æg. Rugetiden er 14 dage og ungerne er flyvefærdige efter 14 dage. Reden bygges oftest i tæt gran eller i lavt budsskads. Æggene er isblå.
Jernspurven er værtsfugl for Gøgen og selvom æggene ikke ligner Jernspurvens, udruger den dem alligevel.
Lever af insekter om sommeren og bær og frø om vinteren. Fouragerer primært ved daggry og i skumringen.
Optræder som regel enkeltvis.

Links

Ringmærkning

Kordinater