Ringdrossel er en relativ almindelig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Minder meget om Solsort i form, men er tydeligt større. Hannen er overvejende sort eller brunsort med en bred halvmåneformet hvid plet på brystet. Vingefjerene har lyse kanter, og det bevirker, at vingerne ser meget lyse ud, når fuglen flyver. Hvis lyset falder rigtigt, kan de virke sølvskinnende. Næbbet er gult med mørk spids.
Hannen og hunnen ligner hinanden, men hannen er som regel mere sort, og med en mere hvid tegning på brystet. Hos hunnen har den som regel en lidt mere brunlig tone.
Kaldet er et karakteristisk hårdt tak-tak.

Findested på Fanø

Kan ses overalt på Fanø under trækket, men har dog tilsyneladende en forkærlighed for området omkring Sloen, nord for Gammeltoft Bjerge.

Hvornår på Fanø

Ses i April – Maj og September – Oktober.

Naturhistorie

Ringdroslen er en sky skovfugl, der lever af insekter og andre smådyr. Den yngler normalt ikke i Danmark, det er med sikkerhed kun konstateret en gang i 1936 ved Jons Kapel på Bornholm, men den er relativt almindeligt i fjeldegne i Sverige og Norge. Den findes også i Finland i mindre antal, og længere sydpå i Alperne.

Video

Kordinater