Rødstjert er en almindelig yngle- og trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Rødstjert er en slank, rødhalet fugl, der typisk sidder opret, frit fremme med nervøst dirrende hale eller foretager korte udfald efter flyvende insekter. Det er en af vores mest farvestrålende småfugle. Kendes i alle dragter på rustrød overgump og hale, de centrale halefjer er dog gråbrune. Han har sort ansigt og strube, hvid pande, skiffergrå ryg og isse og orangerødt bryst og flanke. Om efteråret er strubefjer hvidkantede og dragten er mere uklart farvet.
Hun er gråbrun på oversiden, gulbrun på undersiden med orangetonede flanker og hvid strube.
Ungfuglen har brun, skællet dragt omtrent som Rødhals, og kendes på halens røde farve.
Hunner og ungfugle kendes fra tilsvarende dragter hos Husrødstjert på blegere brune farver og på hvid strube.
Sangen indledes med en høj tone, dernæst kommer en 5-6 mere fyldige og dybere lyde (hiii-dy-dy-dy-dy-dy) og endelig en kort kvidren. Kaldet er et løvsangeragtigt “hyid”, ofte fulgt af 2 korte smæk: hyid-tek-tek, undertiden blot et hårdt tek, især fra rastende fugle.

Findested på Fanø

Kan ses overalt i områder med bevoksning. Yngler bl.a. i Plantagen.

Hvornår på Fanø

Den ankommer til Fanø medio April – Maj og forlader atter Fanø medio August – September. De seneste fugle ses som regel primo Oktober.

Naturhistorie

Rødstjerthannen er blandt de tidligste morgensangere. Den begynder at synge, længe før det bliver lyst, ca. 1,5 time før solopgang.
Det er hannen, der finder frem til de egnede rede steder. Han inviterer siden hunnen til at kigge nærmere på tilbuddet ved at sætte sig i rede hullet med udbredt hale, så de rustrøde farver tydeligt ses – eller ved at stikke hovedet ud af rede hullet, så dens hvide pande lyser lokkende imod hunnen.

Video

Kordinater