Sydlig Nattergal er en meget sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Større og slankere end Rødhals. Er mørkt olivenbrun på oversiden, med ret lang, klar rød hale. Undersiden er gråhvid og uden pletter. Ungfuglene er mere skællede, ligesom unge Rødhalse, og har desuden et gulligt vingebånd på de store armdækfjer. Lever skjult og kendes bedst på sangen, som er knap så kraftig som Nattergalens og indeholder en karakteristisk, stigende række af korte fløjtetoner, der ender i et crescendo.

Findested på Fanø

Træffes i områder med tæt bevoksning. Er set i Sønderho.

Hvornår på Fanø

Om foråret kommer den sydlige Nattergal ofte lidt tidligere end den almindelige Nattergal. Ofte kommer de første midt i April og ellers i Maj. Trækker sydpå i August.

Naturhistorie

Den sydlige Nattergal er den almindelige Nattergals Sydvesteuropæiske fætter. Den er faktisk mere almindelig i det sydvestjyske end den Almindelige Nattergal, som er klart mest almindelig i Østdanmark.