Vindrossel er en meget almindelig træk- og fåtallig vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Vindrossel er tydeligt mindre end Solsort. Den har en tydelig hvid øjenbrynstribe, hvid malarstribe og vinrøde flanker og undervinger. Ryggen er brun og brystet er hvidt med brune striber/pletter. Trækkaldet er et langtrukkent, hvinende “stiiif” eller “viih”, høres især på nattræk i Oktober – November. Ganske højtlydende, kan høres selv i byernes nattelarm.

Findested på Fanø

Kan under trækket ses overalt, men foretrækker at fouragere på græsmarker, strandenge og græsplæner.

Hvornår på Fanø

Om foråret ses Vindroslen hovedsageligt i Marts – April og om efteråret ses den hovedsageligt i Oktober. Er desuden en sjælden vintergæst.

Naturhistorie

Vindrossel er en ret sky fugl, der især lever af snegle, orme og bær.
Den yngler hovedsageligt i skov. Kan ses i næsten alle naturtyper om vinteren.
Den er en meget sjælden ynglefugl i Danmark. Træk og vintergæster ses i hele landet i stort antal.

Kulturhistorie

Dens danske navn stammer fra Tyskland, hvor man mener, at den angiveligt skulle holde meget af druer.

Video

Kordinater