Hulduen er en sjælden ynglefugl og fåtallig trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Hulduen er tydeligt mindre og mere korthalet end Ringduen. Kendes nemt fra Ringduen på manglende hvid halsplet og manglende hvidt bånd over vingen. Inderst på armen ses to korte sorte vingebånd. I flugten er vingeoversiden lys blågrå med sort spids og sort bagkant.

Findested på Fanø

Ynglefuglene ses i klitter med kaninhuller og gamle bunkers. Trækfugle ses typisk på sydspidsen i Ringdueflokkene om efteråret. Kan finde på at komme til foderbrættet, hvis vejret er koldt, når de ankommer.

Hvornår på Fanø

Ynglefuglene kan ses fra Marts – November, trækfuglene hovedsageligt i April og Oktober.

Naturhistorie

Hulduen yngler normalt i parker og løvskove med gamle hullede træer. På Fanø har de fundet en niche med at yngle i gamle kaninhuller og i de gamle tyske bunkers.
Hulduen er stedtro – de gamle hanner vender hvert forår tilbage til det rede sted, de benyttede sidste år. De kalder på hunnerne med deres ihærdige kurren – et to-stavelses “gu-guuu” – og ind imellem opfører de et flugtspil, der på samme tid skal imponere hunnerne og fortælle andre hanner, at området er besat.

Kulturhistorie

Hulduen er stedtro – de gamle hanner vender hvert forår tilbage til det rede sted, de benyttede sidste år. De kalder på hunnerne med deres ihærdige kurren – et to-stavelses “gu-guuu” – og ind imellem opfører de et flugtspil, der på samme tid skal imponere hunnerne og fortælle andre hanner, at området er besat.

Kordinater