Grå Fluesnapper er en almindelig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Den største og slankeste Fluesnapper. Uanselig, også hvad stemmen angår, og overses derfor let. Den er ret ensartet askegrå med smalle, mørke striber på issen og svage, grålige striber på brystet. Nogle har kun meget svage striber på brystet, og virker på afstand kun grå på brystet. Han og hun er ens. Har et smalt, gråhvidt vingebånd og lyse rande på tertiærerne. I frisk dragt har armsvingfjerene diffuse, lyse kanter, der kan danne en svag, lys stribe på den samlede vinge, men aldrig så tydelig som vingepletten hos Broget Fluesnapper. Halen er mørk. Næbbet er spidst, fladt og mørkt. Når den snapper efter et insekt høres et tydeligt smæld. Øjet er stort og mørkt.
Ungfuglen kan en kort tid kendes på et skællet udseende, bl.a. gulbrune pletter på undersiden og mørke pletter på oversiden. Efter fældningen ligner den om efteråret den voksne fugl, men har mere tydelige, hvide fjerrande på vingernes overside.
Synger en ganske svag, meget højtliggende, uendelig og klangløs sang, som er så diskret, at den har en tendens til at drukne i fuglekoret. Lyder som et kuld pippende fugleunger. Kaldet er et kort, skarpt zri. Advarer mere typisk med et kald efterfulgt af 1-2 korte, smækkende isst-te.

Findested på Fanø

Ses i områder med træer, buske, haver og skovlysninger.

Hvornår på Fanø

Ankommer til Fanø i starten af Maj. Trækgæster på vej nordover ses til midt i Juni. Efterårstrækket forløber i perioden fra sidst i Juli til først i Oktober. De voksne trækker næsten en måned før ungfuglene.

Naturhistorie

Sidder opret og virker da bredbrystet. Slår ofte med hale og vinger. Fanger insekter i luften fra en fri udsigtspost og vender ofte tilbage til udgangspunktet. Flugten er hurtig og behændig. Flyver undertiden lodret flere meter og svirrer, eller dykker nedad. Kan fange insekter med et vandret udfald fra siddepladsen. I flugten, f.eks. under insektjagt, er de lange vinger påfaldende og på de siddende fugle, når de næsten halespidsen.
Kan være meget aggressive på ynglestedet, og foretage voldsomme udfald mod andre fugle. F.eks. Husskade, som den forfølger advarende og længe, mens den konstant dykker mod Skadens ryg og hoved og ofte ligefrem rammer denne.

Video

Kordinater