Blisgås er en relativ sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Blisgås er noget mindre end Sædgås, men lidt større end Kortnæbbet Gås. Er generelt lidt mere broget end de andre grå gæs. Har gråbrun dragt, tydelige gulbrune tværlinjer på rygsiden og gamle fugle har varierende mængder af sorte tværstriber på bugen og en tydelig hvid blis omkring næbbet. Næbbet er forholdsvis langt og lyserødt og benene er orangegule. Ungfuglene mangler blis og de mørke tværbånd på bugen.

Findested på Fanø

Ses som regel sammen med andre grå gæs på strandengene.

Hvornår på Fanø

Trækgæst i marts – april og september – november.

Naturhistorie

Blisgåsen, vi ser på Fanø, yngler langt mod nord i Sibirien.

På Grønland i Vestgrønland mellem Nuuk og Upernavik finder man en anden race, Grønlandsk blisgås. Den grønlandske blisgås overvintrer i Irland og Skotland, og trækker over Island og Grønlands indlandsis forår og efterår. helt op til kanten af indlandsisen. Den grønlandske blisgås er kun set to gange på Fanø.

Kulturhistorie

Som andre grå gæs lever Blisgåsen længe, hvis den klarer sin første vinter. De kan nemt blive mere end en snes år gamle.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær