Dværggås er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Dværggås er den mindste af de grå gæs. Ligner som udgangspunkt en lille udgave af Blisgåsen. Kendes på sin hvide blis omkring næbbet, der når helt op på issens runding og ender over øjet. Ansigtet virker lille og rundt. Har desuden en tydelig gul øjenring. Næbbet er kort og lyserødt med hvid spids. Har smalle bugpletter og orangerøde ben. På jorden når vingespidserne bag halen. Ungfuglene mangler den hvid blis, der dog optræder allerede i 1. vinterdragt.

Findested på Fanø

Ses på strandenge sammen med andre gæs.

Hvornår på Fanø

Er set én gang, 12. Oktober 1911.

Naturhistorie

Lever af græs og andre grønne plantedele. Ruger i 28 dage og får op til 4-5 unger.
Yngler i det nordlige Skandinavien og Rusland. Ses i Danmark især i flokke med andre gæs, især Blisgæs.

Kulturhistorie

Fuglen på Fanø blev skudt.