Den Kortnæbbede Gås er en almindelig trækfugl og sjælden vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Noget mindre og med tydelig kortere hals end Sædgåsen og Grågåsen. Som den eneste af de grå gæs har den lyserøde ben. Næbbet er tillige kort, højt ved basis og med lyserød tegning nær spidsen. Fjerdragten er næsten sølvgrå med rosa skær på ryggen. Hovedet er lille og rundt og tydeligt mørkere end hals og krop. I flugten ses sølvgrå forvinger som er tydeligt lysere end svingfjer. Flugtstemmen har et højere toneleje end Sædgåsen og de trækkende flokke er meget vokale med deres “kring-kring” eller “ang-ang”.

Findested på Fanø

Ses som ofte kun trækkende over Fanø på vej til og fra vinterkvartererne i Holland. Når de raster på Fanø er det på strandengene, på nordspidsen eller på Keldsand.

Hvornår på Fanø

I milde vintre kan de ses allerede i de første dage af Januar og kommer så trækkende i småflokke resten af vinteren. Hvis vinteren pludselig strenges trækker mange af dem retur til Holland for at afvente mildere vinde. Ses raste på Fanø som regel i Oktober – November og Marts – April.

Naturhistorie

Fuglene som gæster Fanø yngler på Svalbard.

Kulturhistorie

Man skulle næsten tro, at de kortnæbbede gæs har en indbygget kalender. Når gåsejagten går ind d. 1. Oktober forlader de i store tal Danmark for at flyve til det mere fredlige Holland. Gåsejagten løber frem til d. 31. December og allerede i de første dage af Januar kommer de første kortnæbbede gæs retur fra Holland, såfremt vinteren ikke er al for streng.

Det engelske navn er Pinkfooted Goose – gæt selv hvorfor.

Video

Links

Kortnæbbet gås stemme.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær.