Den lysbugede knortegås er en ualmindelig trækgæst og fåtallig vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Lysbugede Knortegæs er små gæs, på størrelse med ederfugle, men med typisk form og flugt som gæs. De har sort hoved, hals og bryst med en lille hvid tegning på halssiden og et lille kort, sort næb. De har mørkt gråbrun ryg med et påfaldende hvidt gumpeparti rundt om den lille sorte hale. De har meget mere lysegrå undersider og flanker end de Mørkbugede Knortegæs.

Findested på Fanø

Opholder sig typisk på strandenge, hvor de spiser græs. Kan også ligge på vandet og spise vandplanter eller gå på vaden ved lavvande og søge føde.

Hvornår på Fanø

Ankommer typisk i September. Småflokke kan overvintre og de forlader typisk Fanø i slutningen af Maj.

Naturhistorie

Yngler på Svalbard og Grønland. Bestanden er på under 10.000 fugle og det meste af bestanden overvintre i Vadehavet.

Kulturhistorie

Knortegæssene har en meget karakteristisk lyd når de kommer flyvende, på svensk kaldes de da også for “Prutgås”. På dansk er lyden oversat til, at den “knorter” eller “knurrer”.
På Fanø fangede man i gamle dag knortegæs i store net ude på vaden.

Video

Links

Link til Mørkbuget Knortegås
Link til Sortbuget Knortegås

Kordinater