Den Mørkbugede Knortegås er en almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Mørkbugede Knortegæs er små gæs, på størrelse med ederfugle, men med typisk form og flugt som gæs. De har sort hoved, hals og bryst med en lille hvid tegning på halssiden og et lille kort, sort næb. De har mørkt gråbrun ryg med et påfaldende hvidt gumpeparti rundt om den lille sorte hale. De har mørk bug af samme farve som ryggen, men med kontrast til det sorte bryst, og det mørke strækker sig helt ned mellem benene.

Findested på Fanø

Opholder sig typisk på strandenge, hvor de spiser græs. Kan også ligge på vandet og spise vandplanter eller gå på vaden ved lavvande og søge føde.

Hvornår på Fanø

Ankommer typisk i September. Småflokke overvinter og de forlader typisk Fanø i slutningen af Maj.

Naturhistorie

Den Mørkbugede Knortegås er gået voldsomt frem i antal efter den kolde krigs ophør. Man mener det skyldes, at de nu ikke længere efterstræbes så voldsomt på ynglepladserne i Sibirien som under kommunismen.

Kulturhistorie

Knortegæssene har en meget karakteristisk lyd, når de kommer flyvende, på svensk kaldes de da også for “Prutgås”. På dansk er lyden oversat til, at den “knorter” eller “knurrer”.
På Fanø fangede man i gamle dag knortegæs i store net ude på vaden.

Links

Link til Lysbuget Knortegås
Link til Sortbuget Knortegås

Kordinater