Nilgås er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Nilgås er en stor, langbenet og gåselignende and med grålig og gulbrun fjerdragt. Kendes fra den mere ensfarvede rustand på et kastanjebrunt felt omkring øjet og en stor, rødbrun plet forrest på bugen. Ben og næb lyserøde. I flugt ses hvide forvinger, sorte svingfjer og grønglinsende armsvingfjer. Ungfuglene mangler de rødbrune tegninger på hoved og bryst.

Findested på Fanø

Ses på træk langs kysterne og rastende på nordspidsen.

Hvornår på Fanø

Er set i Juli og August.

Naturhistorie

Er indslæbt til England fra Egypten og lever nu forvildet i England og har spredt sig til Holland, Danmark og Tyskland.

Kulturhistorie

Den er en meget aggressiv and der jager andre ænder væk. Det går specielt ud over Gravænderne i det område, hvor Nilgåsen slår sig ned. Den er derfor uønsket i den danske natur og jages hele året rundt.

Kordinater