Sædgåsen er en sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Sædgåsen er lidt mindre og slankere end Grågåsen. To racer af Sædgæs forekommer på Fanø: Skovsædgås (Anser fabalis fabalis) og Tundrasædgås (A.f. rossicus). Begge racer har mørkebrun hoved og hals som er mørkere end resten af kroppen. Vingerne er af samme farve som kroppen og uden kontrast mellem forvingen og svingfjer på oversiden. Benene er orange. Skovsædgåsen har længere hals og større og længere næb end Tundrasædgåsen, som desuden ofte har mindre orange på næbbet i form af en ring.

Findested på Fanø

Kan ses på strengengene, ofte i selskab med andre gæs.

Hvornår på Fanø

Sædgås kan ses på Fanø under forårstrækket i Marts – April og under efterårstrækket i September – November. Kan ved sjældne lejligheder ses med Kortnæbbede gæs i milde vintre.

Naturhistorie

Skovsædgåsen yngler i Skandinavien og overvintrer normalt i Østdanmark, Nordjylland og Sydsverige, i hårde vintre længere mod syd til Tyskland og Holland, mens Tundrasædgås yngler længere østpå i Sibirien og overvintrer i Vest- og Centraleuropa mod nordvest til Sydtyskland og Holland.

Video