Almindelig Skråpe er en fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Almindelig Skråpe er lidt mindre end en Hættemåge. Kendes fra andre skråper på sort overside som er skarpt afgrænset fra hvid underside, med sorte vingebagkanter og vingespids. Næbbet er sort og langt. Glider på stive, udstrakte vinger i store buer op over vandet, men kan også flyve i aktiv flugt lavt over vandet.

Findested på Fanø

Ses langs vestkysten.

Hvornår på Fanø

Ses om efteråret, ofte i forbindelse med kraftigt blæsevejr fra vest. Enkelte observationer om sommeren.

Naturhistorie

Kommer kun på land for at yngle, og kun om natten. Tilbringer resten af tiden på det åbne hav. Yngler i store kolonier på småøer i den nordlige del af Nordsøen og rundt om de britiske øer.