Lille Stormsvale er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Lille Stormsvale er en lille havfugl. Den er kun 15-16 cm lang og har et vingefang på 37-41 cm. Den er mindre end Stor Stormsvale med kortere, mere runde og mere stift holdte vinger og kortere, lige afskåret hale. Ser på afstand helt sort ud, bortset fra den kridhvide overgump, der strækker sig ned på siderne. På nærmere hold ses et artskarakteristisk hvidt bånd på undervingen og nogle gange et smalt hvidt bånd langs de store armdækfjers spidser. Flugten er ret lige, flyver tæt på vandoverfladen med hurtige, flagermusagtige vingeslag afbrudt af korte glid. Den har en mere konstant vingeaktivitet end Stor Stormsvale, og har ikke i så høj grad dennes ”glideture” og skift i retning og hastighed.

Findested på Fanø

Ses langs kysterne. I hårdt vejr kan afkræftede fugle findes på land.

Hvornår på Fanø

Ses om efteråret, normalt i Oktober – November, sjældent i December.

Naturhistorie

Svalenavnet har de fået på grund af deres lighed med svalerne. Først og fremmest i udseendet, men til dels også i deres flyvemåde. Forskellene fra svalerne er dog betydelige. Stormsvalerne opholder sig det meste af deres tid på havet, hvor de lever af plankton eller småfisk. De kommer kun til land, når de skal yngle og da kun om natten. De flyver lavt over vandet med hængende ben, der fungerer som en slags balanceredskaber, når de pludselig bremser op for at snappe en fisk, et krebsdyr eller et bløddyr. I stormvejr følger de vandoverfladen i alle dens bevægelser fra bølgetop til bølgedal, og i roligt vejr kredser og svæver de rundt over steder med rigelige fødeemner og berører vandfladen med fødderne.