Mallemukken er en fåtallig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Mallemuk er ca. på størrelse med en Stormmåge. Den er en tung, tætbygget havfugl med en suveræn flyvebeherskelse, der overrasker i forhold til fuglens bygning. Den har hvidt hoved og krop og grå vingeoversider med en hvid tegning på basis af håndsvingfjerene. Den har kraftig hals, tykt næb og bred, grå hale. Det kraftige og gullige næb er meget specielt udformet, idet næseborene er forenet i et rør og er placeret på næbryggen. Forveksling med måger kan udelukkes, bl.a. når man er bekendt med dens karakteristiske flyvemåde med korte stive vingeslag. Ligger højt på vandet, letter ved tilløb. I forhold til mågerne virker vingerne placeret påfaldende langt tilbage. Vingespidsen er lidt rundere end mågers.

Findested på Fanø

Ses langs vestkysten, men afkræftede individer kan træffes langs østkysten i forbindelse med kraftigt blæsevejr.

Hvornår på Fanø

Ses hovedsageligt fra Oktober – April.

Naturhistorie

Siden 1988 er der regelmæssigt registreret territoriehævdende Mallemukker på Bulbjerg øst for Hanstholm, men indtil videre kun med begrænset ynglesucces. Det eneste sikre ynglefund er således fra 2000, hvor der kom 2 unger til verden, mens der i 1998 blev set 2 æg som senere forsvandt.