Sodfarvet Skråpe er en fåtallig trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Sodfarvet Skråpe er den eneste mørke skråpe i Nordatlanten. På størrelse med en Stormmåge. Cigarformet krop og smalle vinger. Den er sortbrun med lysegrå undervingedækfjer, der glimter i medlys. Undervingens lyse felt, hvis udstrækning varierer, er som regel kun synligt på nært hold. På afstand virker fuglen ensfarvet mørk. Fødderne kan stikke ud bag halen, der da virker trekantet.
Flyver meget hurtigt i typisk skråpeflugt, med stive vinger og høje glid i buer på sabelformede vinger over bølgerne. Minder lidt om en kæmpestor Mursejler – med serier af hurtige vingeslag, afløst af perioder med glideflugt.

Findested på Fanø

Ses langs vestkysten.

Hvornår på Fanø

Ses om efteråret, som regel fra slutningen af August og i September – Oktober.

Naturhistorie

Fugle der observeres i danske farvande i September – Oktober, har i virkeligheden yngledrift i kroppen! For de er på vej til Sydatlanten – her ankommer de for at yngle i det tidlige forår dérnede – i Oktober. Ungerne er flyvefærdige tidligt i April og følger da de voksne på en imponerende rejse, der kan opfattes som et sløjfetræk til de nordlige dele af Atlanterhavet. De når USA’s og Canadas kyster i Maj – Juni og søger i Juli – August mod Europa. Et lignende træk foregår i Stillehavet.