Storskråpe er en meget sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Storskråpe er en stor skråpe, omtrent på størrelse med en Mallemuk. Har sort, velafgrænset hætte (som en lys kjove), hvidt bånd om nakken, sort hale med hvide overhaledækfjer og generelt mørk gråbrun overside, ofte med lysere vingedækfjer. På tæt hold ses en diffus, aflang plet på den hvide bug og en mindre sort plet foran vingebasis. Næbbet er sort.

Findested på Fanø

Er set fra en båd mellem Fanø og Langli Flak.

Hvornår på Fanø

Er set én gang, 18. August 2007.

Naturhistorie

Yngler på øer i det sydlige Atlanterhav og tilbringer den sydlige vinter i det nordvestlige Atlanterhav op til Vestgrønland. På trækket tilbage til yngleøerne passerer de kysterne i Vesteuropa.