Topskarv er en meget sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Ligner meget en Skarv, men er mindre og mere spinkel. Specielt er hoved og hals tyndere. Panden er stejl, hvilket giver en mere rund hoved facon sammenlignet med Skarv. Næbbet er tyndt uden tydelig krog i spidsen og den mangler hvide tegninger i hovedet og på låret. I flugt kan den adskilles på vingeslagsfrekvens som edderfuglen, hvor skarvens er som en stor gås – samt på, at halsen holdes mere strakt og lige (Skarvs hals ”knækker” ofte let i flugten). Hånden er lidt rundere og vingerne sidder ”bag midtskibs”. Den har tung hængebug. Flyver normalt hurtigt og lavt over vandet, sjældent højt på himlen som Skarv.
Topskarven er sort med grøn glans, har gul mundvig og i begyndelsen af yngletiden en top over øjet. Ældre, ikke udfarvede fugle kan være helt mørke med lys strube og kind, og være vanskelige at kende fra Skarv i tilsvarende dragt.
Ungfugle er ligesom Skarv lysere brune, men de er kun lyse på strube, halsens forside og lidt på brystet.

Findested på Fanø

Er set langs veststranden og ved Keldsand.

Hvornår på Fanø

Er set i April og Oktober – November.

Naturhistorie

Opholder sig altid ved havet. Her søger den føde i de frie vandmasser, f.eks. tobis og sildefisk, hvorimod Skarv navnlig tager bundfisk på lavere vand. Et karakteristisk kendetegn hos fugle, der fouragerer i havet er, at Topskarv dykker med et tydeligt hop som en Troldand. Af samme grund kaldes den undertiden ”Hopskarv”. Modsat glider Skarv i reglen blot under vandet.

Kordinater