Fanø har ofte besøg af Skestorke fra kolonien på Langli.

Kendetegn

Skestorken er let kendelig med sin hvide fjerdragt og lange skeformede næb. Voksne har gullig halsring, orange-gult bælte på brystet og næsten helt sort næb med gul spids. Ungfuglen har lyserødt næb, grå ben og ren hvid fjerdragt med sorte spidser på svingfjerene. I modsætning til de hvide hejre flyver Skestorken med strakt hals. Flugten afbrydes af perioder med svæv.

Findested på Fanø

Du kan se Skestorken fouragere både på Kjeldsand ved Sønderho, på Søjorden i Nordby havn og især i tidevandsloerne på Grønningen.

Hvornår på Fanø

Det er normalt ynglefugle fra Langli, som ses på Fanø i yngletiden fra April – August.

Naturhistorie

Er en forholdsvis nytilkommen fugl i Danmark. Er nu en almindelig ynglefugl i Vest- og Nordjylland. De danske ynglefugle kommer fra kolonierne i Holland.
Skestorken er egentlig ikke en stork, men hører til ibis-familien. Den bruger sin skeformede næb til at fange krebs og små dyr. Fangsten sker ved at fuglen vader roligt på lavt vand, mens den bevæger sit næb fra side til side.

Kordinater