Agerhøne er en sjælden ynglestandfugl på Fanø.

Kendetegn

Lille, buttet hønsefugl med korte afrundede vinger og en kort, rødbrun hale, der ses, når fuglen skræmmes op. Flyver med hurtige vingeslag i kort flugt. Fjerdragten er smuk, med rødbrune farvetegninger. Orangebrunt ansigt og strube. Gråligt bryst med en sortbrun hesteskoformet bugplet.
Ved opflyvning kan man høre det skarpe “prri prri prri” eller “rick-rick-rick”. Begge køn synger også om natten, hvilket lyder knirkende, “kierr-ik”.

Findested på Fanø

Ses i åbne områder, især marker.

Hvornår på Fanø

Kan ses året rundt.

Naturhistorie

De Agerhøns som ses på Fanø er formentlig udsatte fugle, da fuglen normalt ikke trækker.

Kulturhistorie

Agerhønens naturlige udbredelsesområde strækker sig fra Østeuropa gennem Rusland langt ind i Sibirien på de øde steppeområder. I takt med skovrydningerne i store dele af Vest- og Sydeuropa har Agerhønen også bredt sig hertil. Da fuglen har en stor jagtlig betydning, er den blevet udsat mange steder. Dette er også sket i Danmark. Den formodes at være udsat på Sjælland samt fjerntliggende øer som Læsø, Samsø og Bornholm. I dag finder man Agerhøns spredt rundt over det meste af landet.

Der er i 2014 og 2015 udsat nye Agerhøns på Fanø for at få en stærkere bestand.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær.