Fasan er en almindelig ynglestandfugl på Fanø.

Kendetegn

På størrelse med en Tamhøne og med lang spids hale. Kokken er ualmindelig stærkt farvet. Hovedet er mørkegrønt metalskinnende med rødt, fjerløst parti omkring øjet, og som regel en hvid halsring. Kroppen har kobberrøde, rustfarvede og brune fjer. Næbbet er hvidgult, fødderne grålige. Hønen er gråbrun med mørkplettet ryg og kortere hale. Ungfuglene ligner hønen. Når kokken forsvarer sit territorium, udstøder den jævnligt et kraftigt, skrattende skrig, og samtidig høres en kraftig basken med vingerne. Dette kaldes, at kokken skogrer.

Findested på Fanø

Kan ses overalt, selv i sommerhusområderne.

Hvornår på Fanø

Ses året rundt.

Naturhistorie

Fasanerne på Fanø er udsatte fugle med jagt for øje.

Kulturhistorie

Fasanen er indført til Europa fra Asien med jagt for øje og blev indført første gang i Danmark af enkedronning Dorothea i 1562 som pryd- og spisefugle i voliererne ved Koldinghus.

Video

Kordinater