Almindelig Kjove er en almindelig trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Ligner en mørk, spidsvinget måge med hurtig, behændig, næsten falkeagtig flugt. Lidt mindre end Stormmåge. Findes i to farvefaser. Begge faser har lyse felter i vingen. De gamle fugle har forlængede, spidse midterste halefjer. Mørk fase er sortbrun. Lys fase har tydeligt afsat mørk hætte, hvidlig hals og bug, normalt har den bredt mørkt brystbånd, varierende tværbåndede flanker og bred mørk undergump. Ungfuglene er mellem-brune med gul-beige bånding, fremtræder i felten mørk normalt med lysbåndet gump og hvide vingefelter.
Flugten er ikke så tung og rolig som Mellemkjover. Flyver i hård vind let som en ride med hurtige vingeslag og pludselige kast. Jager oftere mindre måger og terner end Mellemkjove.

Findested på Fanø

Ses langs vestkysten, men også på Nordspidsen og ved Sønderho og Keldsand.

Hvornår på Fanø

Er sjælden om foråret i April – Maj. Enkelte kan ses sidst på sommeren er mest almindelig i August – Oktober.

Naturhistorie

Udenfor yngletiden lever den som andre kjover af at jage andre fugle, fortrinsvis måger og terner og stjæler fødeemner fra disse.

Kulturhistorie

Den vidtsejlende kjove slog sine lange kryds over bølgerne (Svend Fleuron).

Kordinater