Mellemkjove er en fåtallig trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Mellemkjoven er større og kraftigere end almindelig kjove, med stor fyldig krop og brede vinger med forholdsvis kort hånd. Vingebredden ved basis er større end halelængden. Mellemkjoven har forlængede halefjer som er snoede og afrundet i spidsen og set fra siden får de halen til at se lang ud. Findes i to farvefaser. Begge har lyse vingefelter. Den mørke er sjælden og er sortbrun bortset fra de hvide vingefelter. Den lyse har tydeligt afsat mørk hætte, hvidlig hals og bug, normalt har den bredt mørkt brystbånd, varierende tværbåndede flanker og bred mørk undergump, ofte med lys bånding.
Ungfuglene er mellembrune med gul-beige bånding fremtræder i felten mørk, normalt med lysbåndet gump og hvide vingefelter.
Flugten er rolig i lige bane i stil med Sølvmåge og tungere end almindelig kjove. Jager ofte Sølvmåger og Stormmåger.

Findested på Fanø

Ses langs vestkysten, men er også set ved Sønderho og Keldsand.

Hvornår på Fanø

Ses sjældent i slutningen af Juli, men normalt fra August til slutningen af Oktober.

Naturhistorie

Udenfor yngletiden lever den som andre kjover af at jage andre fugle, fortrinsvis Måger og Terner og stjæler fødeemner fra disse. Lever i yngletiden næsten udelukkende af Lemminger.

Kordinater