Storkjove er en fåtallig trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Storkjoven er på størrelse med en Sølvmåge, men har bredere vinger. Den virker mindre spidsvinget, mere kortvinget og langhovedet i forhold til de andre kjover. Har aldrig forlængede halefjer. Næbbet er langt, kraftigt og sort. Bedste kendetegn er store, hvide felter ved basis af håndsvingfjer på både over- og underside. Flyver ofte lavt, hurtigt og retlinet over vandet med stærke vingeslag og næsten uden glideflugt.
Storkjover er mørkebrune med lysere striber på nakke, hals og ryg og har gråligt rødbrun underside.
Ungfuglene er mere ensfarvede sortbrune på oversiden og kan have orangebrun, næsten ustribet underside, noget mindre hvide felter på hånden end voksne og kan have blåt næb med sort spids.

Findested på Fanø

Ses oftest langs vestkysten, men er også set ved Sønderho og Sydspidsen under kraftigt blæsevejr fra vest.

Hvornår på Fanø

Ses fra slutningen af August  – November. Sjælden gæst om vinteren.

Naturhistorie

Jager normalt større arter end de andre kjover, bl.a. suler og kan tage større bytte selv, f.eks. tilskadekomne måger.

Kulturhistorie

Yngler bl.a. på øer i den nordlige del af Nordsøen. Er meget aggressiv på ynglepladserne, hvor den uden tøven angriber mennesker, hvis de kommer reden for nær.

Video

Kordinater