Gråkragen er en meget almindelig ynglestandfugl på Fanø.

Kendetegn

Gråkragen er en mellemstor kragefugl. Den er grå med sorte vinger, hale, hoved og bryst.

Findested på Fanø

Kan ses overalt på Fanø.

Hvornår på Fanø

Ses hele året rundt.

Naturhistorie

På Fanø yngler både grå- og sortkrager. De er formelt splittet op i to arter, men i de områder, hvor de begge lever forekommer hyppigt blandingspar. Det resulterer i unger som kan forekomme i mange forskellige farvefaser og med meget varierende udseende. Nogle af disse unger yngler så igen med andre hybrider og der findes endog fugle som har tydelige hvide vingebånd og hvide bånd i halen. Disse individer virker som særligt indavlede kræ som har tydeligt dårligere fjerkvalitet og ringere flyveevne end mere “rene” individer.

Krager sover sammen med andre kragefugle udenfor yngletiden. Fanøs kragefugle overnatter sammen med deres artsfæller i Vognsbølparken i Esbjerg. Kommer man med den rigtige færge om morgenen eller om aftenen kan man se Fanøs kragefugle flyve fra og til overnatningspladserne i Esbjerg.

Kulturhistorie

Kragen er en af fugleverdenens mest intelligente medlemmer. Det er sikkert derfor den har overlevet den intense forfølgelse som den har været genstand for.
Sagnet siger, at præsten på Amrum bebrejdede sognebørnene deres strandhugst, han blev derfor forfulgt og måtte flygte fra øen. Han bad Gud om et tegn på hans vrede, og siden har ingen krager overnattet på Amrum, om aftenen flyver de alle til Føhr.

Video