Nøddekrige er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Nøddekrige er lidt mindre og mere korthalet end skovskaden. Krop og hoved er mørkt chokoladebrun med hvide prikker undtagen på hovedets overside og i nakken. Næbbet er langt og sort. Vingerne er sorte og halen er sort med hvidt endebånd. Flugten ligner skovskadens.

Findested på Fanø

Er set ved Mindelunden i Sønderho.

Hvornår på Fanø

Er set 15. Oktober 2005.

Naturhistorie

Ses hyppigst om efteråret og lever meget tilbagetrukket i yngletiden. Foretrukne føde er nødder og selvom den yngler i fyrreskove skal der ikke være langt til nærmeste egekrat med nødder.