Skovskaden er en sjælden ynglestandfugl på Fanø. Enkelte år optræder den som invasionsart.

Kendetegn

Skovskaden er på størrelse med en Allike. Den har rødlig-grå dragt med hvid overgump, der kontrasterer mod sort hale. På vingernes overside ses et stort hvidt felt på armsvingfjerenes basis og dækfjerene på den yderste halvdel er blå med fine sorte tværstriber. Den har lyse øje. I flugten ses meget karakteristiske vingeslag: Vingerne føres langt fremover og beskriver en rullende og flaksende bevægelse, omtrent som en hærfugl.

Findested på Fanø

Er tilknyttet områder med bevoksning og yngler i plantagen. I invasionsår kan den ses overalt, men dog mest i områder med bevoksning.

Hvornår på Fanø

Kan ses året rundt. I invasionsår ses den almindeligvis mest i Oktober.

Naturhistorie

Skovskaden foretrækker at yngle i skove med tæt undervegetation. Der skal være egeskov i nærheden, da dens foretrukne føde er agern og i gode agern år samler den forråd. De agern som den glemmer kan spire og på den måde er skovskaden med til at sprede egetræer. Se også de to første billeder her på siden.

Kulturhistorie

Skovskaden er lidt af en bajads. Med sin brogede dragt og en nakketop, der dirrer at nysgerrighed, har den mod på alle begivenheder. Modet består dog mest i at få en nyhed spredt for alle vinde…som en flok gadedrenge, der skal om i en anden gade for at se hvad nyt der kan være dér, drager en flok skovskader fra trætop til trætop igennem skoven (Antonius Nielsen).

Kordinater