Bjerglærke er en relativ almindelig trækgæst og en sjælden vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Bjerglærken er umiskendelig med sin hovedtegning og fjerhorn. Den er en anelse mindre end sanglærke og fremstår desuden lysere. Karakteristiske sort/gule kontrastrige hovedtegninger, spidse fjerhorn på siden af issen og sort brystbånd. Oversiden er gråbrun med svage, sorte pletter og kan virke ensfarvet på afstand. I vinterperioden mangler fjerhornene og fjerdragten er mindre kontrastrig. Kønnene kan være vanskelige at adskille i felten, men generelt er hunnens tegninger mindre skarpe. Dette gælder dog også for unge fugle generelt.

Findested på Fanø

Bjerglærke kan ses i flokke på strandenge og fouragerende i den lave vegetation på vestkysten. På trækket kan den ses overalt i åbne områder.

Hvornår på Fanø

Bjerglærke ses i efteråret, vinteren og foråret, hvor skandinaviske og russiske fugle gæster landet. De første fugle ses sidst i september, men trækket kulminerer i oktober. Om foråret forlader de fleste fugle Danmark i løbet af april.

Naturhistorie

Føden udgøres primært af frø, men smådyr, så som insekter, edderkopper og snegle er vigtige i forår og forsommer. Om vinteren tages udelukkende frø.
Bjerglærke yngler i subarktisk og arktisk lavlandstundra, d.v.s. på højtliggende fjeldplateauer, med sparsom bevoksning, der hovedsageligt udgøres af laver og dværgpil. De svenske og finske ynglebestande er af uvisse årsager gået kraftigt tilbage i de senere år.

Video

Kordinater