Korttået lærke er en sjælden strejfgæst på Fanø.
Her på siden flugtbilleder taget september 2018 over Hønen, Fanøs sydspids.

Kendetegn

Korttået lærke ligner en lille, bleg sanglærke. De fleste har en smal, mørk plet på halssiden. Den har kanelbrun isse og kort, spidst og lyst næb. På den lukkede vinge dækkes vingespidsen af lange tertiærer. Har en mørk ”perlerække” på vingesiden, der dannes af mørke fjerbaser og lyse rande på de mellemste dækfjer. Lys øjenbrynstribe og smal, mørk øjenstribe. Kan have kort, bred nakketop, men normalt virker issen flad og nakken blot let vinklet. Brystet er ustribet – forbryst og flanker kan dog have enkelte smalle, mørke striber, der imidlertid ikke danner bredt, komplet brystbånd som hos dværglærke. Flugten foregår i svage buer som engpiber. Mangler lys vingebagkant, men har lyst sandgule halesider.
Går sammenkrøbet, løber korte distancer og pikker føde fra jorden.
Flugtstemmen ligner et groft bysvalekald, eller et kort sanglærkekald, men er mere tørt.

Findested på Fanø

På trækket kan den ses overalt. Rastende fugle ses i åbne områder med kort vegetation. Er set tre gange i Sønderho og en gang på Grønningen.

Hvornår på Fanø

Er set i april, juni, september og oktober.

Naturhistorie

Danmarks første ynglefund af korttået lærke blev gjort på Rømø i 2011.