Gråstrubet Lappedykker er en fåtallig yngle- og trækfugl på Fanø.

Kendetegn

Gråstrubet Lappedykker er den næststørste lappedykker i Danmark. Den er mindre end Toppet Lappedykker, men også mere korthalset og kompakt. I flugt er den kortere, mørkere og mere velproportioneret end Toppet Lappedykker og den har hvide armsvingfjer, hvid forkant på armen, men ikke hvidt tværbånd ved vingebasis. Har i sommerdragt lysegrå strube og kinder, mørkt rødbrun hals og kun antydning af top i nakken. Næb er sort med stor, gul plet ved basis. I vinterdragt ligner den Toppet Lappedykker, men hætten er mørkere og går helt ned til øjnene som i yngledragten. Ungfugle har rødbrun hals og to sorte bånd over hvid kind. De fælder til vinterdragt i løbet af tidlig vinter. I forårstiden udstøder den kraftige skrig, især ved nattetide, som minder om grisehyl, samt diverse sukkende og klagende lyde og et kort “kek”.

Findested på Fanø

Yngler i småsøer og moser på Fanø ved nedkørslen til Sønderho Strand og ved Gåsehullerne. Ses på træk langs vestkysten.

Hvornår på Fanø

Ankommer normalt i Marts og trækker bort i August. Trækfugle ses i September – Oktober.

Naturhistorie

Lappedykkere ses sjældent flyve på ynglepladserne. Føler de sig truede, foretrækker de at dykke og skjule sig i bevoksningen. Skal det endelig være, letter Gråstrubet Lappedykker mere ubesværet end Toppet Lappedykker og kan derfor yngle i områder med mindre vandflader, nogle gange omgivet af stejle skrænter.
Fører en langt mere sky og ubemærket tilværelse end Toppet Lappedykker, idet den ikke opholder sig så meget på den frie vandflade som denne. Arten har svært ved at enes med Toppet Lappedykker, de ofte ses kæmpe drabeligt, der hvor de yngler på samme lokalitet.

Kulturhistorie

I gamle dage kaldtes den for “vræland” eller “skrigeand”, utvivlsomt afledt af dens ejendommelige parringsskrig.

Video

Kordinater