Lille Lappedykker er en almindelig vintergæst og en fåtallig sommergæst på Fanø.

Kendetegn

Danmarks mindste lappedykker. Den er kompakt med kort hals og lille næb. Øjnene er mørke. Sommerdragten er mørk med sort isse og brune kinder, hals og strube. Har en tydelig gul mundvig. Vinterdragten er mørk med beige halssider, bryst og flanker. Den har en karakteristisk trillende stemme.

Findested på Fanø

Om efteråret og vinteren ses den tit langs østkysten ved Sønderho og i Nordby havn. Om foråret ses den også i Skifterne samt Sønderho Strandsø og Gåsehullerne.

Hvornår på Fanø

Ses normalt fra Oktober til slutningen af April. Enkelte sommerfund.

Naturhistorie

I modsætning til de andre lappedykkere bruger den sin stemme meget mere under parringsspillet. Ofte er det kun lyden som afslører, at et vandhul har et par små lappedykkere som ynglefugle.

Kordinater

Siden er udarbejdet af: Per Alnor Kjær