Nordisk Lappedykker er en fåtallig trækgæst på Fanø.

Kendetegn

En mellemstor lappedykker med trekantet hoved. I yngledragten ligner den Sorthalset Lappedykker, men halsen er kobberrød. Striben af guldgule fjer fra næbroden gennem øjet og de bagudrettede øretoppe mangler i den mere uanselige vinterdragt, som bæres fra August til Februar, hvor den mere ligner Gråstrubet Lappedykker. Fuglen optræder for det meste i vinterdragt, når den træffes i Danmark. Et vigtig kendetegn er desuden den renhvide hals og strube, det lige næb og den fladere isse, samt at den sorte hætte ikke når ned under øjet. Desuden har den en diffus hvid plet foran øjet. Set bagfra er den sorte nakkestribe smal og omgivet af hvidt.
Ungfuglen ligner de voksne i vinterdragt, men har grålige striber på den hvide kind og grå forside på halsen. Fra midt på vinteren som voksne, men undertiden med brunligt anstrøg på forreste del af halsen. Fælder til sommerdragt i Marts.
Flyver ret usikkert og svirrende. Hæver og sænker ofte halsen og knikser med hovedet som for at se bagud hele tiden. I flugt ses på vingeoversidens hvide armsvingfjer og hvidt felt på armens forkant ved albuen og kan derved minde om Gråstrubet Lappedykker. Nordisk er dog mindre, har kortere hals, hurtigere vingeslag og kan på afstand ligne en flyvende alkefugl.

Findested på Fanø

Ses oftest langs vestkysten.

Hvornår på Fanø

Ses som oftest om foråret i Marts – April og om efteråret i Oktober.

Naturhistorie

Yngler sandsynligvis første gang når den er 2 år gammel. Begge mager bygger på reden, der gerne, typisk for lappedykkere, anlægges som en flyvende platform. Normalt lægges 4 æg i Maj. De udruges af magerne i fællesskab på 22-25 dage. De nyklækkede unger opholder sig i reden 1-2 døgn.
Lever af insekter, krebsdyr, snegle og plantedele samt af småfisk op til en længde af 10 cm.
Nordisk Lappedykker yngler ved søer med frodig vegetation både store og små. Om vinteren mest ude til havs, men ses undertiden i søer.
I Danmark har fuglen kun ynglet ganske få gange i nyere tid.