Hvidnæbbet Lom er en sjælden trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Verdens største lom, generelt endnu større end islom – og en stor grov fugl. Bedste kendetegn er det stor elfenbenshvide næb med lige overkant og tydelig vinkel på underkanten ungfuglen kan have nedadbuet overkant. Næbbet holdes løftet under svømning – som rødstrubet lom. Sommerdragten er næsten identisk med isloms. Hoved og hals har rødviolet skær. Den har bredere hvidt halsbånd og ryggens ruder er større, og halsfeltet har færre striber.
I vinterdragt er hovedet lyst og diffust tegnet med lyse øjenomgivelser og mørk plet på øredækfjerene. Kun baghalsen er mørk. Det lyse næb har maksimalt mørk inderdel af næbryggen frem til næseborene.
Ungfuglen ligner de voksne i vinterdragt, men oversidens fjer har lyse bræmmer, som får ryggen til at virke mere plettet. Desuden gulbrunt hoved.
I flugten endnu voldsommere end islom, med tyk mave, hvælvet nakke og store, trekantede fødder. Har hvide skafter på håndsvingfjerene, hvor islom har mørke.

Findested på Fanø

Ses langs vestkysten.

Hvornår på Fanø

Er set i maj.

Naturhistorie

Æglægning i juni og tidligt i juli. Ét kuld. Normalt 2 æg. Rugetid muligvis kortere end islom.
Lever mest af fisk, men fanger også krebsdyr, snegle og orme. Tager som islom gerne fisk med op til overfladen.
Yngler langs arktiske kyster i Nordrusland og Sibirien. Ofte ved indløbet i større lavvandede, næringsfattige søer, med rede på bredden eller en ø.
Nærmeste ynglepladser ligger på Kolahalvøen, ikke ret langt fra Varangerhalvøen i Nordnorge. Længere østpå ruger arten på øen Kolgujev, på Novaja Zemlja, langs den sibiriske kyst, i Alaska og i det nordlige Canada.