Sortstrubet lom er en fåtallig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Lidt større end rødstrubet lom. I alle dragter kendes den på en lys grå tone på isse og nakke, og ved at bugens hvide farve er synlig over vandlinjen på flanken.
Yngledragten er let genkendelig med sølvgrå isse og nakke diffust afsat fra sort plet på halsens forside og hvide rudefelter på den sorte ryg. Pande ret stejl. Er i flugten langstrakt og har lange, smalle vinger og vingeslagene er flade og stive, men med typiske elastiske vingespidser. I vinter- og ungfugledragt kræves stor omhyggelighed ved bestemmelsen. I disse dragter viser den større kontrast end de andre arter, normalt med mørkere overside, der på hovedet når øjenhøjde, skarpt afsat fra hvid overside. Panden mørkere end den gråbrune baghals. Vigtigste artskarakter på afstand: et velafgrænset hvidt felt bagest på flanken. Når den svømmer i roligt vand kan dette være fremtrædende. Næbbet er gråt med sort ryg og er lige eller krummer svagt nedad, og holdes vandret under svømning. Modsat rødstrubet lom bevæger sortstrubet lom sjældent hovedet op og ned i flugten.

Findested på Fanø

Ses langs vestkysten.

Hvornår på Fanø

Ankommer normalt i oktober og trækker bort i april/maj.

Naturhistorie

Sortstrubet lom yngler første gang, når den er 2-3 år gammel og indgår et livslangt ægteskab. Vender år for år tilbage til samme territorium og benytter ofte samme redeplads flere år i træk på bredden af en sø eller på en mindre ø.
På ynglepladsen har fuglen den vane, at individer fra flere forskellige søer samles i flok på sommermorgener for at drive fælles fiskefangst og udføre sociale spil. Det er en fugl, som i høj grad gør opmærksom på sin eksistens på ynglepladsen. Den optræder let synligt på den fri vandflade, op den har en pragtfuld, vidtlydende stemme, som den ofte bruger i duet med naboparrene.
I Danmark lever Sortstrubet Lom til havs, hvor den raster og søger føde på 10-30 meter dybt vand, ofte mange kilometer fra kysten. De danske farvandene er betydningsfulde fælde- og overvintringsområder for flere tusinde fugle. Tællinger har vist, at fældefugle og overvintrende fugle i Danmark koncentreres i Skagerak, Kattegat og i Nordsøen ud for Vadehavet og Blåvands Huk.

Kulturhistorie

Knoglerester af sortstrubet lom er fundet i køkkenmøddinger fra jernalderen og vikingetiden 500 – 1000 f.Kr.