Dværgmågen er Danmarks mindste måge med et vingefang som er ca. 20 % mindre end hættemågens.

Kendetegn

Voksne dværgmåger i sommerklædning ligner hættemågen, men dværgmågens hætte er sort som trækul og går helt ned på nakken. Hættemågens hætte er brun og når ikke længere nede mod ryggen end til ca. i midten af baghovedet. I vinterdragt erstattes hætten med mørke pletter på isen og en lille mørk øreplaster. De gamle fugle undervinge ser sortgrå ud.. Ungfuglene har brunlig ryg etn karakteristisk mørk W på vingen, sort halebånd og hvid undervinge.

Findested på Fanø

Dværgsmågen ses hovedsageligt på Fanø langs kysterne, både på den vestlige og den østlige side af øen. De ses ofte i blæsende vejr langs vestkysten, hvor de fouragerer over stranden med deres karakteristiske, hoppende flugt. De kan stå sammen med andre måger i store flokke under højvande eller ligge i læ langs østkysten i kraftig vind.

Hvornår på Fanø

Dværgsmågen ses oftest på Fanø i træktiden i april/maj og august/november. I forbindelse med kraftig vind kan det også ses i december/januar.

Kordinater