Dværgmågen er Danmarks mindste måge med et vingefang som er ca. 20 % mindre end hættemågens.

Kendetegn

Voksne i sommerklædning ligner hætte måge, men dværgmåsens hætte er trækul og går helt ned på nakken, hvor hætte måsehætte er brun og når ikke længere nede på ryggen end ca. i midten af bagsiden af hovedet. I vinterdrakt erstattes hætten med mørke snavspletter på isen og en lille mørk øreplaster. De gamle fugle har markante undersiden af sort / grå sort vinge. Ungdyrene har en brunlig ryg og ryg, en karakteristisk mørk W på vingen, sort halebånd og hvid under vinger.

Findested på Fanø

Dværgsmåken vises hovedsageligt på Fanø langs kysterne, både på den vestlige og den østlige side af øen. Det ses ofte i blæsende vejr langs vestkysten, hvor det ses som fodering over stranden med sin karakteristiske, hoppende flugt. Den kan stå sammen med andre måger i store flokke under højvande eller ligge i læ langs østkysten i kraftig vind.

Hvornår på Fanø

Dværgsmågen ses oftest på Fanø under flytningen i april / maj og august / november. I forbindelse med kraftig vind kan det også ses i december / januar.

Kordinater