Kaspisk Måge er en relativ almindelig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Ligner meget sølvmåge i adult og endnu ikke udvoksede dragter ungfuglene er mere som sildemåge. Men Kaspisk Måge er slankere, med tyndere, jævnt bredt næb, fladere pande, som giver et mere pæreformet hoved i forhold til andre store måger, samt udbulet undergump, længere ben og vinger formen ligner tyndnæbbet måges.
Adult: Er lysere end middelhavssølvmåge med mindre sort/mere hvid vingespids, næb blegt gult eller grøntonet (med svag orange plet, som ikke når overnæbbet), ben ofte grålige med lyserødt skær, undertiden gult, men sjældent så kraftigt som hos middelhavssølvmåge. Øjet normalt mørkt. De mindste fugle kan minde om stormmåge. I vinterdragt hvidhovedet med svage, mørke striber omkring øjet, men brede, mørke pletter i nakken. Næb om vinteren ofte grøngult med smal, men komplet sort ring nær spidsen.
Ungfugle: Kendes på formen med mere trekantet hovedprofil end middelhavssølvmåge og sølvmåge (især fladere pande), mindre hoved samt relativt længere ben og vinger end sølvmåge. Ligner en mellemting mellem svartbag og sildemåge og generelt mere kontrastrig end sølvmåge med varmere brunt anstrøg i dragten. Hovedet er hvidligt med utydelig mørk maske og mørke nakkepletter. Næb sort, højst med lidt lysere basis i 1. vinter. Bryst og bug hvidlige men kan dog have mørkplettet brystbånd. Overgump hvid eller blot svagt mørkplettet, men sort halebånd bredt og tydeligt, kun med små, lyse pletter på siden. Lyse undervingedækfjer samt skarpe, lyse spidser på tertiærer og store dækfjer.

Se billeder af de forskellig dragter her på siden. Fugles alder opgives gerne med et “K”.

Findested på Fanø

Ses oftest langs veststranden.

Hvornår på Fanø

Ses fra august til maj, flest sidst på efteråret og om vinteren.

Naturhistorie

Kaspisk Måge har sin oprindelse i Centralasien og har herfra bredt sig mod nord og vest til Sortehavets nordlige del og Det Kaspiske Hav. Den yngler på sandrevler, hvorimod middelhavssølvmågerne yngler på klipper, og derfor blander de sig ikke, selv om deres udbredelsesområde når hinanden ved det vestlige Sortehav.

Video

Kordinater