Middelhavssølvmåge er en fåtallig træk- og vintergæst på Fanø.

Kendetegn

Ligner sølvmåge, men er slankere med bredere bryst og lidt større, mere kantet hoved. Næbbet er generelt kraftigere med tydeligere markeret gonysvinkel (Gonys: undernæbbets yderdel, markeret ved ”knæk” yderst på undernæbbet).
Adulte fugle ligner vores hjemlige sølvmåger, men er lidt slankere med mørkere overside. De er mørkere og renere røggrå med tydeligere hvid vingebagkant. Har hvidt hoved, om efteråret højst med svage striber, og lidt længere vinger end sølvmåge. De har mere sort på hånden/mindre hvidt i vingespidsen end sølvmåge – på hånden virker de hvide pletter vel adskilte, i modsætning til sølvmåge, hvor de flyder sammen med lysspidsede tertiærer. Næb varmt gult med mørkerød plet, der kan fortsætte på overnæb. Svælg rødt (orange hos sølvmåge). Ben altid gule. Rød eller orange orbitalring, generelt mørkere og mindre blåtonet overside.
De unge fugle ligner en mellemting mellem svartbag, sølv- og sildemåge. I forhold til sølvmåge har de mere komplet, sort halebånd og lysere halebasis, lysere hoved og underside, og generelt mørkere næb. Tertiærerne er mørke med ret smalle, lyse rande. Ben generelt lysere end sølvmåges.

Findested på Fanø

Ses oftest langs veststranden.

Hvornår på Fanø

Er set fra oktober til maj.

Naturhistorie

Lever normal i Middelhavet over til den vestlige del af Sortehavet.

Kordinater