Sildemågen er en almindelig sommer- og trækgæst på Fanø.

Kendetegn

Sildemågen er en anelse mindre end sølvmågen og minder mest om en lille udgave af svartbagen. Den gamle fugl har sort ryg og vingeoversider med smal hvid bagkant og kun to små hvide pletter nær vingespidserne. Den har gule ben i modsætning til svartbagens grårosa ben. Ungfuglene har mørk gråbrun ryg og brunsorte vingeoversider og mørke undervingedækfjer. Undersiden er gråhvid med brune pletter og striber.

Findested på Fanø

Hovedsageligt langs Fanøs strand men ses også langs østkysten.

Hvornår på Fanø

Hovedsageligt marts-november, men i milde vintre med kraftig vestenvind kan enkelte individer ses på stranden eller blandt flokkene med rastende måger langs østkysten.

Naturhistorie

Sildemågen er fiskespisende. Derfor må den være der, hvor fiskene findes og hvor det er til at få fat i dem. Om sommeren er det her hos os, fordi lyset får fiskene til at komme til overfladen. Når lyset forsvinder, må sildemågen trække mod syd – helt til Afrika – hvor lyset er og fiskene derfor kommer til overfladen.
Sildemågerne i Vestdanmark (Fanø)trækker langs Atlanterhavets kyster til Vestafrika. Sildemågerne i Østdanmark trækker til Østafrika.

Kulturhistorie

Måske ændrer sildemågernes trækadfærd sig? For også Sildemågerne er ved at ændre fødevalg henimod menneskenes efterladenskaber (læs affald). Det er der jo nok af hele året.

Video

Kordinater