Sølvmågen er en meget almindelig stand- og trækfugl på Fanø. Der yngler enkelte par rundt om på strandengene.

Kendetegn

Sølvmågen er en stor og kraftig måge med kraftig næb og kantet hovedprofil med flad isse og skrående pande. Det giver den et groft og brutalt udseende som er helt forskelligt fra den mindre stormmåge. De gamle fugle har grå ryg og vingeoverside med sorte vingespidser med hvide pletter i. Undersiden er hvid. Øjet er lyst med orangegul øjenring, benene er lyserøde og næbbet er gult med rød plet på undernæbbet nær spidsen. Juvenile fugle er spraglede gråbrune med mørke og lyse pletter og med sortbrune svingfjer. Efterhånden som de unge fugle bliver ældre får de gradvist en dragt som ligner de adulte fugle mere og mere, indtil de er udfarvede i en alder af 4 år.

Findested på Fanø

Kan ses overalt på Fanø, især langs kysterne. På veststranden kan der ses op til 25.000, når der er meget opskyl efter stormvejr.

Hvornår på Fanø

Ses året rundt.

Naturhistorie

En sølvmåge er stortset altædende. De gik voldsomt frem i antal i takt med, at lossepladserne voksede i 60erne og 70erne. Et par sølvmåger holder sammen det meste af livet.

Kulturhistorie

Havmåger er dekorative. Stående i morgensol på molen eller som silhuetter i gråvejr på bundgarnspæle. De kan lyse hvidt i solen og være mørke som flagermus under aftentræk (J. Muus Pedersen).
“Mågen er hele landets fugl. – Hvad har mågerne ikke set i de tusinder af år siden Danmark stak sit første våde hoved op af havet! Fulgte de ikke Valdemar og Absalons skibe på færd mod Rügen, og legede i luften over det skib, der bragte det første Dannebrog hjem over havet? Der burde være måger i det danske våben som der engang var åkandeblade” (Gunnar Munk Nislev).

Video

Links

Læs mere om sølvmågekolonien på Fanø

Kordinater