Sorthovedet måge er en sjælden strejfgæst på Fanø.

Kendetegn

Sorthovedet måge er lidt større end hættemåge og den har tydeligt længere ben og kraftigere næb. Dette giver sammen med en flad pande/isse med toppunkt bag øjet en meget karakteristisk hovedprofil. Adulte fugle har meget lysegrå vinger med hvid spids uden sort. I sommerdragt har de helt kulsort hætte som går helt ned i nakken, i modsætning til hættemågens brunlige hætte som ikke går helt ned i nakken. Ungfuglene ligner stormmåge og kendes bedst på hovedets profil og de helt hvide vingeundersider. Stemmen er en meget karakteristisk mjavende “aau”.

Findested på Fanø

Ses ofte sammen med andre måger under højvandsrast, f. eks. på strandengen syd for marinaen eller ved Kalvekrog.

Hvornår på Fanø

Ses hovedsageligt i juli/august.

Naturhistorie

Yngler i kolonier med andre måger. Ved Sneum Engsø yngler et eller to par i kolonien med hætte- og stormmåger.

Kordinater