Stormmågen er en almindelig standfugl og trækgæst på Fanø. Den er dog meget sjælden som ynglefugl.

Kendetegn

Stormmåge ligger størrelsesmæssigt midt i mellem hætte- og sølvmåge. I dragten ligner den mest en sølvmåge, men kan altid kendes på sit lille søde, dueagtige hoved, med spinklere næb og rundere pande og isse end sølvmåge. Adult har grå ryg og vingeoverside med sort vingespids, i hvilken der ses en stor hvid plet. Undersiden er hvid. Næbbet er gulligt uden rødt, benene gulgrønne og øjet er mørkt. Juvenile fugle er brungrå på hoved, hals, ryg, bryst og flanker, og med gråhvid overgump. Halen er hvid med skarpt afsat, bredt, sort endebånd. Benene er lyst grålige eller rødlige, næbbet er mørkt med lysere basis. I 1. vinterdragt får den grå ryg som de gamle fugle og resten af dragten bliver noget blegere end juvenildragten og næbbet bliver lyst med skarpt afsat sort spids.

Findested på Fanø

Kan ses overalt på Fanø, men er dog mest knyttet til kysterne.

Hvornår på Fanø

Ses året rundt.

Naturhistorie

Yngler i kolonier på kyster, på øer og holme ofte sammen med hættemåger. Om vinteren tager de danske stormmåger ofte til lidt mildere himmelstrøg i kanalegnene eller den biskayiske Bugt. Men til gengæld kommer der stormmåger fra Sverige og Finland som ikke har noget imod det danske vintervejr.

Kulturhistorie

Langt borte fra bryder nogle langtrukne mågeskrig pludselig den store stilhed: det lyder, som om man drukner småbørn etsteds inde i bugten…stormmåger og store havmåger skriger og skråler ude fra havstokken det lyder som voldtægt og mord derude (Achton Friis).

Video

Links

Læs om hvordan stormmågen bader